Hybridtillverkning

Trafikljuset – en hybrid!

Vakuumformning                   + Formsprutning                          =               Hybrid

Vakuumformning är en flexibel metod. Vi kan vakuumforma produkter från 1940 mm x 940 mm till mycket små.

Formsprutning passar för stora serier eller komplexa produkter och utvecklingen sker i vårt CAD-CAM system.

Genom avancerad planering i CAD-CAM kan man skapa hybrid-konstruktioner.

Materialet matas in arkvis eller från rulle och värms till rätt formbarhetl

Plasten värms upp till flytande form och kan tränga in i varje skrymsle.

Stor flexibilitet till lägre kostnad skapas när en del av produkten kan vakuum-formas.

Materialet ”sugs” mot verktyget och vakuum tvingar plasten att forma sig.

Plasten pressas in i verktyget under stort tryck och kyls ned. Den färdiga produkten stöts sedan ut.

Delarna sammanfogas till en hybridtillverkad slutprodukt.

Produkten skärs ren från överflödigt material som skickas till återanvändning.

En robot hämtar den färdiga produkten ur formsprutan.

Den färdiga produkten, trafikljuset – en hybrid.