Välkommen till WETA-Plast

Sanningar om plast – nr 7: Plast har flera liv

Använda plastprodukter kan återanvändas eller återvinnas. Vi använder dem om och om igen, gör nya produkter av dem eller omvandlar dem till energi.

Så gott som dagligen återanvänder vi produkter tillverkade i plast. Vi dricker till exempel mineralvatten och läsk ur plastflaskor som har använts flera gånger tidigare och som dessutom har transporterats i backar som återanvänds om och om igen. De plastprodukter som inte återanvänds kan återvinnas. Återvinning delas upp i materialåtervinning och energiutvinning. Materialåtervinningen innebär att man använder uttjänta plastprodukter till att tillverka nya produkter. Uttjänta rör och golv kan exempelvis återvinnas och bli nya golv och rör. Ett annat exempel är de plastförpackningar, som vi släng
er i återvinningsbehållaren, som återvinns och exempelvis blir stolar eller stötfångare till bilar. Många företag och organisationer arbetar idag aktivt för att öka materialåtervinningen. De tekniska metoderna utvecklas ständigt och man arbetar även för att förbättra insamlingen och sorteringen av plastavfallet. Allt för att man ska få in så mycket och så bra material som möjligt. De plastprodukter som inte lämpar sig för återanvändning eller materialåtervinning används till energiutvinning – dvs. används som ett energirikt bränsle.

Ur ”16 sanningar om plast” från PIR