Mer om plast

16 sanningar om plast:

1: Plast kan vara mjukt som bomull eller hårt som stål

Plast är inte ett material – det är många olika material med varierande egenskaper. Vissa plaster är elastiska eller mjuka som bomull, andra är hårda och starka som metall.

2: Plast kan formas efter konstruktörens krav och till ögats behag

Plasternas egenskaper har gjort dem till favoritmaterial för konstruktörer och designers. Det gäller dock att välja rätt plast på rätt plats för att produkten ska bli funktionell, hållbar och snygg.

3: Med plast räcker oljan längre

Tillverkningen av plast står för en mycket liten del av världens oljeförbrukning – endast fyra procent! Dessa fyra procent används dessutom så effektivt att den fossila oljan räcker längre.

4: Plast är lagrad energi

När plastprodukterna har använts klart kan upp till hälften av den energi som gick åt vid tillverkningen utvinnas.

5: Plast förenklar produktionen

Med plast kan man tillverka komplicerade produkter i ett enda moment. Det sparar både energi och pengar.

6: Plast spar bränsle och minskar avgaserna

Plaster är lätta. Det medför att transporter av produkter förpackade i plast spar mycket bränsle. Dessutom kan energiförbrukningen hållas nere ytterligare om fordonet i sig består av stora mängder plaster.

7: Plast har flera liv

Använda plastprodukter kan återanvändas eller återvinnas. Vi använder dem om och om igen, gör nya produkter av dem eller omvandlar dem till energi.

8: Plast räddar liv

Världen över räddar plasterna liv och ökar livskvaliteten för människor som är sjuka eller handikappade.

9: Med plast räcker maten och vattnet till fler

I västvärlden förstörs bara två procent av all mat. Något som till stor del beror på effektiva förpackningar och bra förvaring.

10: Plast gör jordbruket grönare

Plast gör jordbruket effektivare genom att skydda och bevara skörden. Dessutom möjliggör plasterna odling i ökenområden.

11: Med plast byggs ett hållbart samhälle

Plaster används allt mer inom byggsektorn tack vare goda egenskaper, exempelvis deras långa livslängd, motståndskraft och isolerande egenskaper.

12: Plast är en förutsättning för IT-samhället

Så gott som alla datorer, mobiltelefoner, kablar, tv-apparater, dvd-spelare, stereoapparater, och andra IT-produkter tillverkas till stor del i plast.

13: Plast är högteknologi

År 2000 fick tre professorer från USA och Japan Nobels kemipris för upptäckten av elektriskt ledande plaster. Deras forskningsresultat är ett av många exempel på att plaster idag är högteknologi.

14: Plast ger mindre underhåll

Plast varken rostar eller ruttnar och kräver därför litet underhåll. Plast motstår korrosion från vatten och många kemikalier. Det innebär ett minskat slitage och en ökad livslängd.

15: Plast förbättrar idrottsresultaten

Idrottsvärldens prestationer når ständigt nya höjder som ett direkt resultat av nya, innovativa plastprodukter.

16: Det är människan som skräpar ned – inte plastförpackningarna…

Visst är det lätt att bli irriterad på allt som kastas på ställen där det inte hör hemma. Särskilt med tanke på att skräpet kan användas till något nyttigt – exempelvis nya produkter eller bränsle.

(Ur ”16 sanningar om plast” från PIR)